Rs. ₹36 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन

₹41.50 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूसरा दिन

₹43.25 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीसरा दिन

₹16 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 4

₹12.50 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 5

₹10.50 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 6

₹9 cr.

ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7